12. mar. 2010

Distriktssenteret har dokumentert at vi treng breiband på bygda

Spørsmål: blir det neste prosjektet deira å dokumentere at folk treng oksygen på bygda?

Er dei sprø? Eventuelt: slit Distriktssenteret med kompetansemangel som eit resultat av at folk ikkje vil flytte ut av byen? Det kan sjå ut når det er slike rapportar som dette dei presterer å legge fram. Kreativiteten er iallefall på bånn.

Dette understrekar behovet for at høgt utdanna flyttar ut av byen. Distriktssenteret skrik etter kompetanse!!

Rapporten kan du lese her. Ein kan stille spørsmål ved om den blei bestilt fordi Distrikssenteret seint på året i 2009 fann ut at dei hadde att litt pengar dei måtte bruke opp. Dette er inga ukjent problemstilling, men det er sjeldan like tydelig som i denne saka.

.