7. mar. 2010

Jørgen Lorentzen har begått akademisk sjølvmord

Glitrande av Jon Hustad i Aftenposten.


Det eg lurer på, er kvifor skriv ikkje Hustad denne i Dag og Tid? Dag og Tid er no ingen opplagsvinnar. Dei kan trenge sine skarpe pennar innomhus.


.