13. jun. 2010

Trasig navlelo frå Rolness i blabladet i dag

Syns kanskje det er litt trist at vårt lands "intellektuelle" (??), Kjetil Rolness om facebook-högre, ikkje har anna å skrive om enn seg sjölv. Trur dei gutta der bör få eit litt meir nyansert og realistisk syn på seg sjölv. I det store og det heile: kor mange veit kven Jon Hustad er?

Spörsmålet er högst relevant. Cut the crap. Utover dette er synspunkta på Facebooks bruksområder gode. Men du skal også ha ganske lite anna å drive med som sit dögnet rundt pålogga Facebook, Rolness;) Du blir også ganske närsynt.
.