6. aug. 2010

Debatten om økologisk landbruk

mine argumenter for kvifor økologisk landbruk, mellom anna, på dyrevelferdsfronten, per idag stort sett er ein merkevarebløff, kan du lese her https://twitter.com/anneviken. Det første argumentet ligg sist og så les du deg oppover.