15. aug. 2010

Tresking av korn i Brålanda


Treskar korn, sett frå förarhuset på treskaren.

Treskaren tömmer kornet oppi tilhengaren på traktoren.
Treskaren ser ut som eit gigantisk saksedyr.
Tilhengar full av korn.Tömmer kornet i törken der det skal törkast til det har fått riktig vassprosent/ vassinnhald.
Foto AV