6. okt. 2010

NOAH for dyrs rettigheter går no inn for at hjort skal svelte ihjel om vinteren

NOAH, ein veldig seriøs organisasjon med gode intensjonar, men dessverre låg kunnskap, går no inn for å forby hjortejakt. Dette betyr at dei også går inn for å la hjorten svelte ihjel om vinteren. Det er sjølvsagt Jenny Rolness i NOAH som går ut i Firda og rasar mot at folk publiserer bilete av jakttrofe, som dei har gjort til alle tider, sidan steinalderen. Rolness har store problemer med desse trofebileta. Eg antar ho også vil gå hardt til verks for å fjerne helleristingar og andre bilete av menneske som drep dyr og et dei.

Eg antar NOAH er klar over at hjorten blir mindre og mindre pga dei blir fleire og fleire om maten, og at om ein ikkje haustar av hjortebestandane, så vil hjorten svelte ihjel pga dei blir for mange til at alle vil få mat om vinteren.

Kanskje NOAH tenker at ein bør flyge den overflødige hjorten til Nordpolen, kanskje til Sørpolen. Det ville ha vore i tråd med deira kunnskapsplattform. Kanskje til Sibir? Eller tja, til Sverige? Kven veit. Eventuelt vil dei forby hjort ute i distriktet fordi hjort tross alt kan risikere å bli skoten. Den bør kanskje bu i eit land utan folk? Eventuelt vil NOAH kanskje legge ut gift for å drepe hjorten. Usikkert. Men dei kan altså foreslå kva som helst.