16. okt. 2010

Oslo mot røkla

Saker frå frokostmøtet i regi av Civita og Minerva.

Oslo-eliten er som bygdedyret, seier Lundteigen. Sak i Nationen.

Lundteigen har rett, skriv Torbjørn Røe Isaksen.

Eg kan vel tilføye at Lundteigen er ein av dei få frå Senterpartiet som vågar kalle ein spade for ein spade i dei aller fleste saker.

.