17. okt. 2010

Saue og geitehald i India i 2010.

Under ei slik korg står lamma heile dagen mens mora er på beite. Ein let ikkje lamma gå med mora pga det er for strabasiøst i dette varme og golde landskapet.

Hus for geit.

Hus for sau.
Dette er altså indisk landbruk i år 2010.