8. okt. 2010

Stiller idag store spørsmål ved Hanne Nabintu Herlands dømmekraft

I eit foredrag lagt på ut av Bistandsmenda på vimeo, eit foredrag som forøvrig har gått sin seiersgang på Facebook som tidens hardast slakta og mest harselerte med, påstår ho at rådande ideologiar er marxisme og sosialisme, i Norge.

Det er på tide å stille eit par spørsmål ved Nabintu Herlands virkelighetsoppfatning. Foredraget om eit improvisert freakshow. Analysene var så grunne og kunnskapslause og banale at ein skulle tru det var spøk, men dama meiner alvor. Det er seff greit at ho legger ut i det vide og det breie, men kunnskapsrik kan ho ikkje påstå å vere. Det ho kan, er sånt vi andre lærte på barneskulen. Ho har studert ved eit universitet, gud veit kvar, og det ho lærte der, har ho fortrengt og erstatta med vage minner frå søndagsskulekunnskap ho kanskje har fått, ein gong for lenge sidan.

Men altså. Ærlig talt. Sosialisme og marxisme er ingen rådande ideologiar i Norge, slik Nabintu Herland forsøker å fortelle oss. Seriøst. Dama kan verken følge med i media eller ha basic innsikt om kva slags norske partier som per idag har oppslutning. Det er og blir eit freakshow å sjå Nabintu Herland i action, og årsaka til alle som har sett filmen, er ikkje som ho sjølv trur: at vi syns den er bra, men at den er så vanvittig komisk at ein berre MÅ sjå den.

Ho skriker og ser ut som ei heks. Det er fantastisk vilt og vanvittig. Let the game go on. Eg har som mange andre lese Nabintu Herlands bok Alarm. Den er morsom den, og eg meiner vi treng slike stemmer, men dama går på denne vimeo-videoen langt over grensa for paranoid og lettare vanvittig. Teoriane er så spekulativt forfriskande spesielle at ein knapt anar kva ho snakkar om.
Det er eit freakshow og lite anna. Min respekt for henne sank mange hakk etter denne galemathiasopptredenen.
.