20. okt. 2010

Tolerer ikkje Økodirekt forskning som viser noko anna enn dei sjølv kan tolerere?

Om vi ser vidare på deltakarane i debatten om økologisk landbruk, ser vi at dei fleste som er pro har økonomiske eller politiske interessser. Dei aksepterer ikkje fri forskning og vil helst sjå den død. Les dette sitatet under, men først ein liten intro til den som har skrive innlegget:


Geir Ole Sætremyr skriv dette som svar på innlegget «Mer økologisk?» av Arne Grønlund i Dagsavisens debattforum «Nye Meninger». Merk deg at han ønsker at Grønlunds forskning død (forskninga hans viser at økologisk ikkje er betre for miljøet enn konvensjonelt landbruk), og at han ønsker at Grønlund skal ha blitt irettesett på kammerset. Kanskje ikkje så rart. Sætremyr jobbar i firmaet ØkoDirekt. Økodirekt sel økologiske produkt, slik namnet tilseier, nærmare bestemt ØkoDirekt, økologisk frukt og grønt rett hjem: «Geir Ole Sætremyr satser friskt på omsetning av økologiske varer på Sunnmøre. Bedriften hans står for levering av økologisk skolefrukt i kommunene Ålesund og Sula.» Sætremyr har økonomiske interesser i at økologisk skal behalde omdømet som «betre for miljøet».


«Registrerer at Arne Grønlund har funnet en ny arena for sine korstog etter at der forhåpenligvis hadde foregått noen samtaler på kammerset etter den oppmerksomhet han fikk gjennom spaltene i Nationen. Nå tror jeg egentlig at dette forumet treffer mye smalere og i så måte burde alle tilstrebe å la Grønlunds funderinger dø stille hen og havne der de egentlig hører hjemme, i ovnen. Komposterbare er de ikke.

Når jeg likevel finner å blande meg inn er det for å gi min fulle støtte til Tore Jardar J. Wirgenes, som med inderlig og ekte følt engasjement legger fram det som også er økologiens tankegods, nemlig omtanke for det totale liv på jorda, også mikrorganismene i jordsmonnet som ikke levnes vesentlig omtanke fra Grønlund & Co.

Men skal Grønlund og hans kampaner på statslønn få herje fritt i strid med politiske målsetninger er der stor fare for at spydspissene (ref LMD sine utsagn) dør ut. Men det synes vel Grønlud er greitt...»


kven sa demokratisk debatt? Ikkje Økodirekt. Flaut.


Oppdatering av bloggposten:

Anne Viken,

eg registrerer at du har vore frampå med ein blogg og link til ØkoDirekt AS.

Som eg indikerte tidlegare, kjeldekritikk og oppdaterte fakta er ikkje di sterke side. Også mykje vatn renn forbi deg utan at du heilt er med i svingane.

Men, "that is life" i di form for korstog.

Ei ære skal eg likevel gi deg, vi er langt på veg samde i temaet dyrevelferd. Men det høver seg vel ikkje å løfte seg ut av dynga.

Geir Ol Sætremyr

.

Igjen. Demokratisk debatt. FAIL.