4. nov. 2010

Tine påstår at alle norske melkekyr leverer melk til dei. Det er faktaFAIL. Igjen

Nye kalkyler. I sommar skreiv eg om at Tine bløffar i sin reklame. les sak om det her. No har eg gjort ytterlegare smårekning på Tines bløff om kyr.


Tine har vist oss at dei meiner fakta er underordna. Dette demonstrerte dei i sommarens reklamekampanje der dei påstod at alle kyr som melkar for Tine, 242 000 kyr, har rett til minst åtte vekers sommarferie. Dette er de fakto løgn. Ein ting er at lausdriftskyr, altså tretti prosent av alle norske mjølkekyr, ikkje har rett til sommarferie. Ein anna ting er at 21 prosent av desse lausdriftskyrne (15 082 kyr) står inne året rundt. Det korrekte talet kyr på beite blir dermed 242 000 – 15 082 = i underkant av 227 000. Eit godt avvik frå Tines reklametal på 242 000.

Ein annan ting er at 242 000 kyr utgjer alle kyr i heile landet. I følge SSB har vi 239 400 melkekyr i Norge. Ved å påstå at 242 000 kyr levere til dei, hevdar altså Tine at alle norske melkekyr leverer til dei.

Dette er sjølvsagt ikkje rett. Ein kvar som har vore på butikken kjenner til Q-meieriet. Med 500 gardar, 10 530 kyr, kan ein dermed trekke ytterlegare 10 500 kyr frå Tines påståtte tal på 242 000. 

Vi er no nede i 216 500 utegåande Tine- kyr, mot Tines påståtte 242 000. Eit avvik på 25 582 Dette meiner Tine meiner er uvesentleg.  

Tine er som her vist, svært omtrentleg med sine fakta. Spørsmålet som gjenstår blir dermed: kan vi stole på Tine? Kva andre fakta lyg dei om? Dette er ei fillesak, vil mange bondepatriotar sei, men fakta er at Tine med si omtrentlegheit, undergrev tilliten til norsk landbruk. Dette må ein berre innsjå, og dette bør ikkje bøndene tolerere.