12. jan. 2011

Farleg sjølvhjelpslitteratur i jpg

Trykk på kommentaren og den blir stor og leseleg.