28. jan. 2011

Kaffe latte og rovdyr


Kaffe latte har i visse kretsar utvikla seg til å bli sjølve symbolet på eit bygdekunnskapslause sjikt av bymennesker. Grünerløkka i Oslo har dei siste åra blitt sjølve symbolet på Norges forkvakla befolkning utan kunnskap om verken melkekyr, rovdyr eller andre ting som har med bygda og landbruk å gjere.

På lesarbrevsidene i Nationen 4.januar skriv Kristian N. Kvikstad at Grünerløkka er befolka med kaffe latte-drikkande mennesker som liker rovdyr. Kvikstad skriv vidare «Hva med å gjerde inn Nordmarka, slik at kaffe-lattedrikkerne bl.a på Grünerløkka kan få beskue rovdyrene i sitt nærmiljø?» 

Men kjære Kvikstad. Du er meg ein god frekking. Greit nok at du ikkje kjenner namnet på fleire bydelar enn løkka, ikkje har vore i Oslo på mange år, men seriøst: Det er då ingen urban barsking med sjølvrespekten i behald og hipsterkåk på hippe løkka som drikk kaffe latte. Kaffe latte er berre sååå 1999. Økologisk mat, intensivt uteliv, skribentar og småbarnsmødre med siste skrik i vintage fashion drikk grøn te, espresso, cortado, cafe con leche eller rett og slett svart kaffe utan melk.

Sjølv fekk eg ein gong denne beskuldningen mot meg: «Du sitter på kaffe og slurpar kaffe latte som resten av gjengen». Dei som påstår slikt viser oss lite anna enn ein stor mangel på kunnskap om Oslo. Det talar for seg. Tenk om vi skulle sei at folk ute på bygda berre sit og grev i jorda heile dagen. Like tåpeleg.
Dette er eit faktum: Å snakke om kaffe latte-drikkande snobbar på Grünerløkka får deg sjølv til å framstå som ein tulling. Så ikkje bruk det argumentet. Det tjener ingen annan enn dine meiningsmotstandarar.

AnneV er ingen tilhengar av rovdyr, men har budd tre år på Grünerløkka, drikk svart kaffe uten melk og er lei av denne kompetansemangelen på Oslo. Folk får skaffe seg den same kompetansen på Oslo som dei forlanger at folk skal ha på distrikt og rovdyr.