17. mar. 2011

Bruk av humbugmedisin i økologisk landbruk: ein trussel mot dyrevelferden

Interessant artikkel om faren ved å velge alternativ, udokumentert behandling ved sjukdom hos menneske.

– Jeg har selv hatt tre kreftpasienter som har dødd av det vi kaller ubehandlet sykdom. Alle var intelligente og kunnskapsrike mennesker, men de valgte å tro på alternative behandlingsformer fremfor helsevesenets tilbud, forteller lege Terje Risberg.

Les.

Foreldre som forgiftar ungar med naturpreparat. Dette ser ein også på dyr. Alternativ behandling og alternative såkalte naturlige behandlingsformer som endar opp i hestar med alvorleg sinkforgiftning, hestar utan høver og dyr utan behandling. Såkalt ubehandla sjukdom.

Likevel anbefaler Debio alternativmedisin som førstevalg ved behandling av økologiske dyr. Useriøst eller useriøst?


Reglane finn ein blant anna i veileder B, Utfyllende informasjon om økologisk landbruksproduksjoni. Under punkt 4.7. Sykdomsforebygging og veterinærbehandling, kan ein lese om dyrehelsetiltak. «Naturlige terapeutiske midler og metoder bør vektlegges, og følgende type produkter foretrekkes:
Fytoterapeutiske produkter (for eksempel planteekstrakter (unntatt antibiotika), essenser)
Homeopatiske produkter (for eksempel vegetabilske, animalske eller mineralske stoffer)
Mikronæringsstoffer.»

Problem 1: Det finst ingen dokumentasjon på at desse behandlingsformene verkar på dyr. Det finst derimot dokumentasjon på at bruk av homeopatiske preparat gir same behandling som om ein let vere å behandle. Effekten er altså lik placebo. Problem 2: Placeboeffekt finst ikkje hos dyr.


Det strir mot økologisk tankegang om dyrevelferd å anvende homeopati og alternativmedisin til dyr. Det strir også mot Lov om dyrevelferd :

§ 9. Medisinsk og kirurgisk behandling
       Medisinsk og kirurgisk behandling skal utføres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte og ivareta dyrets funksjonsevne og livskvalitet.

 Det er på tide at økolandbruket går bort frå dei useriøse anbefalingane om bruk av alternativ, uverksam medisin på dyr.
.