7. mar. 2011

Kvinner for norsk mat – sunn produksjon og ernæring

8.mars Miljøhuset, Grensen 9b, Oslo klokka 12-15

Program:
12.00 – 12.05: Velkomst! Bakgrunn for arrangementet
12.05 – 12.30: Kvinner i landbruket og produksjonsmåte
v/ leder i NBS Merete Furuberg
12.30 - 13.00: Rødt og hvitt kjøtt: Betyr det forskjell for vår helse
v/ ernæringsfysiolog professor dr. philos Anna Haug, Universitetet for miljø-
og biovitenskap
13.00 – 13.20: Fra beite til bur – også fra et etisk perspektiv
v/ veterinær Anne Viken
13.20 - 13.30: Benstrekk Kaffe/te
13.30 – 14.00: Sunn matglede
v/ leder i Norges Bygdekvinnelag Kathrine Kleveland
14.00 - 14.30: Kvinner, idrett og mat
v/ professor Jorunn Sundgot-Borgen, Norges Idrettshøgskole
14.30 – 15.00: Oppsummering.
Hva er European Forum for Food Sovereignity?
Hvorfor utforme Plattform for matsikkerhet og matsuverenitet?
v/ Ingeborg Tangeraas

Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) inviterer til markering av Kvinnedagen og til tiltak for kommende oppfølging for både kvinner og menn. Arrangementet setter fokus på spredte sider av matproduksjon og ernæring, der noen utvalgte fagfelt bidrar. Initiativet tenkes å favne videre etter hvert – der både kvinner og menn innen alle områder som omhandler matproduksjon og ernæring samles til en felles norsk og nordisk plattform for matsikkerhet og matsuverenitet.
Under arrangementet 8. mars på selve kvinnedagen er det naturlig at det blir et spesielt kvinnefokus. Blant annet følgende spørsmål berøres:
  • Er det flere kvinner i landbruket i dag enn for ti år siden?
  • Hva påvirker kvinners deltagelse?
  • Finnes et eget kvinneperspektiv i landbruket?
  • Er det noen sammenheng mellom matens produksjonsmåte og helse?
  • Kvinner og dyreetikk – ser kvinner annerledes på behandling av dyr?
  • Hvorfor er idrettsbevegelsen opptatt av sunn mat?
  • Bør kjøtt fra dyr som er hormonbehandlet bli “tatt for doping” og ekskludert?
  • Hva er matsikkerhet, mat-trygghet og matsuverenitet?
  • Er det aktuelt med en norsk og nordisk plattform for matsuverenitet?
Konferansier er Ingeborg Tangeraas, medlem av Internasjonalt utvalg i NBS og med ledende verv i La Via Campesina, den internasjonale bonde- og småbrukerbevegelsen

Kvinneutvalget og Internasjonalt utvalg i NBS ønsker velkommen til Miljøhuset, Konferansesenteret i 6. etasje, Grensen 9B i Oslo