20. jan. 2012

Kvifor deltar veterinærar så lite i det offentlege ordskiftet? Dei tause veterinærane. Paneldebatt 25.jan kl 18 på NVH