17. jan. 2012

Pelsdyr som pynt på jakkekrager og ermekantar, ikkje som varme klede.

Etikk på dynga. Les kronikk i dagens Dagsavisen.

Pelsdyr er eit oppgjer med etikk, ikkje eit oppgjer mellom by og land. Dette er ein riktig påstand. Motstanden mot pels er like stor blant folk på bygda, samt blant mange bønder, som den er i byane.