Tine bløffar oss om økologisk melk - oppslag i dagens Nationen

basert på ein gjestekommentar av underteikna.

- Tine manglar oversikt over kva som skil økologisk husdyrhald frå konvensjonelt, skiriv veterinær Anne Viken i denne gjestekommentaren.