21. aug. 2012

Essay om norsk matproduksjon

Forbrukar eller bonde, supermarknadsmakt eller raudgrøn regjering? Kven skal du skulde på for dårleg utval, kyllingar som frys i hel på veg til Norturas slaktehus, saltvatn i kyllingfileten eller at det kjem blåtungevirus til Skåne?

Er spørsmålet vanskeleg, seier du? Gratulerer, rett svar. I ein informasjonsjungel prega av mytar er fakta vanskelege å få auge på for ein vanleg forbrukar.

Les mitt bokessay om norsk matproduksjon i sist nummer av PROSA.


I neste utgave av PROSA kan du lese mitt essay om bøker om landbruk, husdyr og mat for barn.