11. aug. 2012

Kva slags bilete har media skapt av veterinærane? Fotos frå ein ekte hestepraksis

Eg har skrive om dette før, og eg tek opp artikkelen om veterinærar i media igjen i forbindelse med lansering av barneboka mi Elise og mysteriet med dei døde hestane som handlar om, ja nettopp, ein veterinærpraksis.

Virkeligheten som veterinær er langt meir spennande og underhaldande enn den virkeligheten du får presentert gjennom medias underholdningsveterinærar.

Her er nokre fotos frå praksis med hest. Praksis med hest er hovedtema i mi bok. (Foto er gjengitt med tillatelse frå hestens eigar).

From hesteklinikken, 2009


Kasting av hest før CT-scanning av hovudet. Kasting foregår i ein godt polstra kasteboks.

From hesteklinikken, 2009


Hesten vert heisa opp etter beina

From hesteklinikken, 2009


og lagt på eit polstra bord

From hesteklinikken, 2009


Her ligg hesten med hovudet inne i CT-scanneren. Ein skal sjekke om den har skader i hovudet/ munnen.

From hesteklinikken, 2009


From hesteklinikken, 2009


Hesten vaknar opp i kasteboksen etter at CT-scanninga er avslutta.

From hesteklinikken, 2009


Alle foto. Anne Viken. All rights reserved.