Min mastergrad i statsvitenskap om norsk nordområdepoliikk

kan lastes ned her.

Mastergraden gjennomgår norsk nordområdepolitikk frå eit lokalt perspektiv satt opp mot nasjonal retorikk og målsetningar, og finn store sprik i lokal- og nasjonal historie om nordområdene.

Det er eit kvalitativt casestudie basert på semistruktuerte intervju med cirka seksti informantar i lokalpolitikk og næringsliv i norske, svenske og finske nordområder. Prosjektet er finansiert av Nordisk Råd.

Eksamen var i juni i år. Takk til glimrande veileder Geir Hønneland ved FNI. 

From DN bilder nordområdene


From DN bilder nordområdene