17. sep. 2012

KUNSTsf2012 Tour dag 2!


Fotos!


 Frukost hos Terje Lyngstad. Intervju med Førde-ordføraren i Rådhuset!


Marius og Frank utanfor Kunstmuseet i Førde!


Eg intervjuar Ingebjørg Erikstad!


 Frank intervjuar Edvin Helgheim!


Eg intervjuar Marius om kunst på Sunnfjord Hotell!


Frank intervjuar Johannes Eggen Mundal frå Fjærland på Oddvar Torsheim sin faste plass på Sunnfjord Hotell.
Posering på brua i Handelshuset i Førde.