Rektor ved Norges Veterinærhøgskole har meldt boka om Elise, og eg melder rektors bokmelding!

Eg må sei eg synest denne meldinga var ei god lesning av boka, så eg gir bokomtalen ein anmeldelse og mulig tilbod om jobb.

Melding av Wastesons bokmelding:

Det som er gøy med slike omtaler som den veterinærprofessor og NVH-rektor Yngvil Wasteson leverer, er at den gir ein veldig god peikepinne på kva som funker og kva som kanskje ikkje funker like bra, samt at den set boka i ein kontekst: andre bøker om veterinærpraksis. Meldinga ligg nesten og vippar over mot sjangeren konsulentuttalelse. Og kvifor gjer den det? Jo fordi den er såpass god og konkret, kan ein dra innspela med seg vidare i ein skriveprosess med bok nummer to. Wasteson kjenner miljøet, konteksten, relevant litteratur ein kan samanlikne Elise med, har den faglege ballasten, samt kan lese ei bok kritisk og bra med fokus på målgruppa. Sånt liker eg. Eg skulle difor gjerne hatt Wasteson som manuskonsulent når eg forsøker meg på å skrive fleire bøker om Elise. Det er ikkje superlett, men eg håper det går bra, og når ein les slike meldingar som denne blir det ekstra moro. Eller ekstra utfordrande!

Eg synest det er interessant at Wasteson meiner eg slår eit slag mot fordommar mot homofile prestar. Dette er eg litt usikker på om eg eigentleg gjer. Eg har med ein prest, og let han leve som han vil eigentleg utan å uttale meg om det. Og om han er homofil eller ikkje, har eg eigentleg ikkje teke stilling til. Det blir kanskje opp til lesaren å vurdere.

Klikk og les omtalen her.