26. feb. 2008

Fylket som er som alle andre

I Sogn og Fjordane kan du både skape deg ein karriere og leve det gode liv.

Anne Viken, journalist

Kommentar trykt i Firda 21.februar

omega 3 of norway

OMEGA 3 FRÅ MÅLØY: Omega 3 of Norway

Eg hasta avstad gjennom Oslos gater på vei til messe om næringslivet i Sogn og Fjordane, og hadde strengt tatt ingen ide om kva som venta meg. Det første som slo meg, var at overskrifta Framtidsfylket er ei overskrift som lovar svært mykje. Det andre som slo meg, var at ein skal aldri lure kunden.

Fredag viste det Stryn-baserte merket Moods of Norway fram årets høst- og vinterkolleksjon på Bislett stadion under brask og bram, så det var med ein viss skepsis eg høyrde at moromannen Ole Johannes Øvretveit skulle opptre på næringslivsmessa som skulle rekruttere nye innbyggarar til Sogn og Fjordane.

Kvifor har dei ikkje trekt fram yngre og meir imagevennlige sjeler enn Øvretveit, tenkte eg. Her i Oslo vassar vi dessutan i moromenn og standup-komikarar til langt over knea. Gi meg Moods of Norway, tenkte eg.

Merkevara Sogn og Fjordane er ei mappe i hjernen vår der omdømet og assosiasjonene ein knyter til fylket, er samla. Mi mappe for Sogn og Fjordane hadde kort sagt ganske lite innhald under overskrifta ”næringsliv”. Om eg skal tenke fort, kjem eg på Dooria, Vestlandsforskning, REC, Åmot gard og Vikingfjorden, samt nokre få til. Moods sjølvsagt.

På rekrutteringsmessa var det tre traineer frå Vestlandsforskning, Moods of Norway og Stadt Towing Tank AS i Måløy som heldt foredrag før Øvretveit entra podiet. To av bedriftene var for meg velkjende, men at dei driv å bygger eit hydrodynamisk testsenter for innendørs slepeforsøk med båtskrog i Måløy, må ein vere synsk for å vite.

På stands etter foredraga fekk vi kjennskap til Alkymisten i regi av Innovasjon Norge som hjelper deg å bli din eigen sjef, og Huldra, ein døropnar for kvinnelege gründerar. Det vart delt ut invitasjonar til jentetreff i regi av Sparebanken Sogn og Fjordane, og på stand for Måløy næringshage fekk vi vite at dei produserer ”Omega 3 of Norway” hos Norway Omega AS i Måløy. ”Omega 3 of Norway” er esklusive kapslar med Omega 3 pakka i eksklusive glasflasker munnblåst på Hadeland Glassverk.

Merkevarebygging handler om å vere unik, seier dei som bygger merkevarer. Det handlar om å snakke til hjartet, begeistre og forføre. Ei merkevare er ikkje det konkrete produktet Sogn og Fjordane, men følelsane og assosiasjonane vi får i forbindelse med fylket.

Men båtar og moromenn finn vi over alt. Kva kan Sogn og Fjordane komme trekkande med til Oslo som Oslo ikkje har frå før? Storehesten? Den kan ein ikkje flytte på. Dessuten er Storehesten berre eit av mange hundre norske fjell.

Det store merkevarespørsmålet er kva slags draumar og følelsar ein kan realisere i Sogn og Fjordane som ein ikkje kan realisere andre stader, men eg trur ikkje det er om å gjere å poengtere at Sogn og Fjordane er så veldig forskjellig frå andre stader. Skillet mellom by og bygd er i ferd med å bli viska ut. Folk i fjordfylket forskar, skaper designprodukt og bygger høgteknologiske båtar, akkurat som folk i Oslo.

Nettopp denne likheita fekk næringslivsmessa fram: I Sogn og Fjordane har ein akkurat dei same mulighetene til å realisere seg sjølv karrieremessig som andre stadar. I tillegg kan ein springe på fjellet, bade naken i fred og ro, eller ha villsauer på si eiga øy. Ei merkevare inkluderer draumar og følelsar, og er eit mektig våpen. Kombinasjonen av karriere og livskvalitet er eit solid stempel å ha på seg.

Det er Øvretveit sin feil at eg no forbind Sogn og Fjordane med erotikk på Viksdalsvatnet etter arbeidstid. Det høyrdest slettes ikkje så verst ut.

Vite meir:

www.huldra.biz

www.innovasjonnorge.no/sognogfjordane

www.norwayomega.no

www.stadttowingtank.no

www.vestforsk.no

www.framtidsfylket.no