1. feb. 2008

Retorikkproblemet til venstresiden

Jeg er en velger. Snakk så jeg forstår deg.

Venstresiden har et retorikkproblem. Min påstand er at store deler av venstresiden fører en retorikk og et problemfokus som velgerne ikke forstår det plukk av.

Er jeg en fødemaskin?

Er jeg et offer for systemet??

Er jeg, som kvinne, et offer for systemet på stort sett alle felt, eller kan jeg, som menneske, være en som vinner på systemet?

Er alle kvinner i deltidsstillinger offer for systemet?

Offerretorikk.

Kjønnssedimenterende retorikk.

Er det at jeg har livmor mitt svakeste punkt? Er jeg et vandrende livmorsk problemkaus? HVA SKAL JEG GJØRE. Skal jeg amputere livmora? Ville jeg da blitt et helere, mer veltilpasset menneske som verken er a) fødemaskin eller b) dominerende mann??

Hjeeeelp.