18. apr. 2008

Vår i Bygstadalle foto: Anne Viken 17.april 2008, Hjelmeland i Bygstad.