11. mai 2008

Misbruk av feminisme

Høyr denne 8.mars-debatten mellom Randi Førsund og Anne Mette Hjelle.

Dette er den mest bråkete debatten eg har hørt på lenge. Dei påberopar seg begge å vere feministar, men ingen av dei er det slik eg ser det. Slike som påberopar seg å vere feminstar men ikkje er det, samtidig som dei jamrar seg og flaggar ordet for å liksom fronte ei "feministisk sak" som til sjuande og sist handlar om alt anna enn feminisme, ødelegg for ordet og for kvinnekampen.

Å vere feminist handlar om aksept for at vi er ulike, det handlar om aksept for at nokon vil drive liten butikk og andre vil lage stor film. Det handlar om aksept for at den enkelte har sine ønsker og muligheter. MEN det handlar også om systemkritikk, og då går det ikkje an å sei at den enkelte er fullt og heilt ansvarleg for si eiga lukke og sin eigen framgang slik som Helle presterer å sei samtidig som ho kallar seg feminist. Dette Hjelle seier, er beint fram Frp-retorikk og Frp har ingenting med feminisme å gjere. Greit nok, ein har sjølv ansvar, men det er ikkje kun ein sjølv. Ein er også avhengig av systemet ein befinn seg i.

I sysmemkrtikken ligg også ein kritikk av systemet, naturleg nok, som skapar skilnader mellom kvinner og menn, og som gjer at kvinner i Noreg tjener nesten 15 prosent mindre enn menn i gjennomsnitt, for same type jobb. Men dette igjen, har lite å gjere med at Førsund ikkje får 100 millionar til ein film. Førsund trekker inn feminisme i sin argumentasjon, det er kort sagt misbruk av ordet. Eg blir litt småsur på vegne av kvinner og på vegne av feminstane. SJekk ut http://www.fett.no/. Her foregår seriøs feministisk debatt. Eg er bra lei av at alle som har fitte kaller seg feminist. Mange kvinner som kallar seg feministar, er på kunnskapsnivå alla Frp kva feminisme angår. Det held kort sagt ikkje.

For å kalle seg feminist, må ein vite kva ein snakkar om. Ein kan ikkje berre ta fram ordet feminist og bruke det til å fronte si sak slik Førsund gjer i denne debatetn, og slik Hjelle også gjer. Det er misbruk av ordet og politikken rundt feminismen. Kan godt vite dei veit meir om feminisme enn kva som kom fram i denne debatten, men det kjem ikkje fram. Kall ein spade for ein spade. De diskuterer innovasjon norge i denne debatten, dette har ingenting med feminisme å gjere slik som de framstiller det. Set dåke inn i feminisme og kva det står for før de flaggar det feministiske flagget.