23. jul. 2008

Bodø dag 2 og 3

Kunst på moloen i Bodø.

Det er svært interessant å reise rundt og snakke med folk og næringsliv.

Eg må sei eg er mest fasinert av næringsliv, meir enn av lokale politikarar. Næringsliv er meir hands on, politikarar er mindre konkrete.

Om de vil høyre meir om lokalt næringslivs perspektiv på samarbeid med russisk næringsliv, foreslår eg at de høyrer på programmet i grenseland på radiorakel FM 99,3 imorgon, torsdag, kl 08.00. Då er eg direkte inne på telefon med rapport frå Bodø før turen går vidare til Tromsø. Neste torsdag til same tid, er eg direkte inne frå Kirkenes.

Kva utfordringar møter lokale, små aktørar innanfor næringsliv når dei søker samarbeid med vår store nabo i øst? Korleis har mentaliteten i russisk næringsliv endra seg i takt med den økonomiske utviklinga? Very interesting. Følg med, følg med.

Imorgon er det Tromsø. Både Tromsø, Bodø og Sør-Varanger kommune har ordførar frå Ap og varaordførar frå SV.

Nordområdesenter for næringsliv som ligg i Bodø, tilknytta høgskolen i Bodø, har mange interessante prosjekt: Nordområdesenteret (NOS) ved Handelshøgskolen i Bodø arbeider med å utvikle Russlands- og Nordområde-kompetanse for bedrifter i Norge og andre land.

Utruleg interessant.
Ei anna interessant utvikling, er forsvaret. Ressursforvaltning langs kysten i nord. Ein viktig bit av nordområdesatsinga. Forsvarsstudien 07 seier litt meir om dette.

På tampen vil eg anbefale eit fint hotell her i Bodø: Zefyr hotell.
Her bur eg. God service, god mat, internett, stort bad, få minutt å gå frå Bodø sentrum. Kort sagt alt ein reisande treng for å leve komfortabelt og behageleg.