1. aug. 2008

Kritisk journalistikk er ikkje det same som negativ journalistikk. og NRKs innlegg i dagens BT er ... ja

Innlegget frå NRK i Bergens Tidende (BT) var kort sagt litt, ja.. NRKs siste innlegg i BT osar av dårleg sjølvtillit og defansiv haldning. Les berre dette eksempelet av ein kommentar som er henta frå min kronikk i Klassekampen om dei sløve lokalmediene, og dette svaret viser at ja, dei har heller ingen debattkultur, sjølv på lederplan:

(det er henta frå at Haugsbø kritiserer mangelen på gravekultur i sogn og fj-mediene)
– Haugsbø har alltid hatt eit godt og tydeleg sjølvbilete. No har han i tillegg budd fleire år i hovudstaden, og då kan vi ikkje forvente at han skal ha respekt for kollegaer i mindre redaksjonar i Utkant-Noreg, svarte redaksjonssjefen i NRK Sogn og Fjordane, Rolf Sanne-Gundersen.

Kva er dette slags utspel? Det går ikkje utover den godt etablerte Haugsbø, sitatet smeller som ein bomerang tilbake på NRK. Kva slags haldingar er det mediehuset i Førde frontar? Sitat som det Sanne-Gundersen frontar er ikkje direkte positivt imagebyggande.

Les Hilde Sandviks kommentar i BT Lenge leve lokalavisa.

Her er eit sitat: "UTGANGSPUNKTET FOR lokalavisdebatten er det Anne Viken, og etter kvart fleire av debattantane, opplever som mangel på kritisk offentlegheit i fylket. Det har også eit heilt konkret utgangspunkt. Det er åtte lokalaviser i Sogn og Fjordane, alt for mange, har mange hevda. Det finst ikkje eitt samlande forum for debatt i fylket. "

Les Gulen-ordførar Trude Brosvik (Krf) sitt innlegg i BT her.
Innlegget ber passande nok tittelen: Distriktsstemma. Lenge leve offansive lokale politikarar som tar debattane på alvor og hevar ei konstruktiv stemme over media gir seg med.

Utdrag frå Brosviks innlegg i BT: "FØR FØRRE STORTINGSVAL var det mykje snakk om å sjå ting med «Oslo-briller». Dette vert forsterka dersom det ikkje er ein levande og djuptgripande debatt i lokale og regionale media. (...) Det er vanskeleg å få auge på skiljelinene i lokalpolitikken. For fylkespolitikken er det eit sakn at vi ikkje har ei stor og samlande avis i Sogn og Fjordane. (...) Kritisk journalistikk er ikkje det same som negativ journalistikk."

Finalepoenget til Brosvik er genialt! Kritisk journalistikk er ikkje det same som negativ! den som set likheitsteikn, veit ikkje kva han/ho snakkar om.