29. aug. 2008

Serie om matproduksjon i Dag og Tid - startar fredag 29.august

Dag og Tid trykker i dag første sak i ein serie saker om norsk matproduksjon, signert meg.

Fjøsa er bygde etter dei same måla, ein nyttar dei same dyrerasane, og kyrne får den same kosten. Skilnaden er at økologiske kyr får gras frå enger dyrka utan bruk av kunstgjødsel og sprøytemiddel og at dei får økologisk kraftfôr. Uansett, kraftfôr får dei, og kraftfôr er produsert med bruk av både
maskiner og olje. Så kvar ligg resten av skilnadene mellom konvensjonell og økologisk mjølkeproduksjon? I mentaliteten til bonden som driv?

Om økologi og næringsvit (Anne Viken)