7. aug. 2008

Vi får ikkje betre medier enn vi har redaktørar

Dette innlegget "Anne Viken - din dumming!" stod i Bergens Tidende 6.august. Innlegget er bra, og har eit fint finalepoeng: "Me får ikkje betre media enn me har redaktørar. Og då er det temmeleg talande om denne debatten renn ut i skitkasting om kven som har gjort flest feil ein gong i fjor. "