1. sep. 2008

Nordområdene - snart på trykk i ei avis nær deg

Så kva går eigentleg nordområdesatsinga til den rødgrøne regjeringa ut på?

Soria Moria.
Nordområdestrategien.
Stortingsmelding nr. 30 Muligheter og utfordringer i nord.


og kva kan ein tolke inn i strategien??