9. nov. 2008

Hvorfor har vi en matvarekrise og hvordan kommer vi oss ut av den?

STORMØTE: Høye priser og tomme matfat : I 2007 vokste prisene på basismatvarer dramatisk over hele verden. FNs tusenårsmål ønsker å halvere antall fattige før 2015, mens stigende matpriser risikerer å doble antallet mennesker som sulter. De høye internasjonale matvareprisene rammer både fattige i byen og på landsbygda. Det finnes mange og kompliserte årsaker til den nye matvarekrisa. Globaliseringskonferansen 2008 på Folkets hus i Oslo.

Are og Anna er med!
Eg lar meg alltid provosere over gigantkonsernet Monsantos framferd i land etter land.

Sjå denne videoen: The future of food
Det er skremmande korleis gigantar som Monsanto går fram for å vinne markedsandeler.