1. mar. 2009

Hva er dannelse?

Igår slapp eg ikkje inn då Inga Bolstad snakka om dannelse på Litteraturhuset, det var kort sagt smekk fullt der, men eg les heller portrettintervju med professor Bernt Hagtvet i Apollon. Under overskrifta "Aldri hvile", svarar Hagtvet dette på spørsmålet om "Hva er dannelse?"

- Med dannelse mener jeg evnen til å kunne fremstille et argument, skrive godt og klart, vite hva du sier og hvilke tradisjoner du knytter deg til, ha bred kunnskap om blant annet etiske, estetiske, samfunnsvitenskaplige, naturvitenskaplige og historiske emner. Og ikke minst kritisk sans, vite om svakhetene i egne resonnementer og ha evne til å sette deg inn i hva din motstander står for. Dette er mine dannelseselementer, sier Hagtvet til journalisten.
- Dette er høye idealer, sier journalisten.
- Er det noen vits i å leve hvis du ikke har høye idealer? svarer Hagtvet.

Videre sier han:
- Universitetet bør utfordre studentene på flest mulig menneskelige områder. De er ikke her bare for å lære seg et pensum. De er her for å utvikle seg som mennesker.
- Hva betyr det?
-
Menneskelig modning betyr innsikt, det betyr selverkjennelse, det betyr moralsk refleksjon over tilværelsen. Ikke minst betyr det gjennomtenkning av hva det vil si å handle.

--

Les heile intervjuet med Hagtvet hos Apollon.