4. apr. 2009

Grønn revolusjon eller økologisk katastrofe? Ny serie reportasjesaker startar i Klassekampen idag


Serien er basert på mitt feltarbeid og reportasjeopphald i Andhra Pradesh, India, i desember og januar i år. For å lese blogginnlegg frå opphaldet, klikk her.


Beautiful people. Medak district, Andhra Pradesh.


From India

From India

From India

From India