21. jul. 2009

Ingen brølte eller låg fulle i gatene før i tida

Også før kaffe ble en alminnelig drikk, fant russserne ett og annet pussig i Vesten. En av de tidligste rapporter fra reisende russere stammer fra 1667-68. Da besøkte de første russiske utsendingene Spania, og de kunne blant annet berette: "Aldri så vi mennesker ligge drukne på gatene eller løpe berusede omkring og brøle". (Russland er et annet sted, Peter Normann Waage).

Sanneleg det seier eg deg: tidene forandrar seg.