23. jul. 2009

Må fortsatt blogge frå fjøs

Er dette god pr for bygda? Gaular kommune putta opp internett, men folk er sjølv ansvarlige for å finne ut av at internett ha kome til bygds. Resultat: Oslo-kontor. Kva slags lokalpolitikk er dette?

Galskap.