11. aug. 2009

Er Anne Viken antikrist?

Mitt innlegg i Aftenposten, trykk på bildet og det blir stort og leselig.
Svaret seier seg sjølv.

Dagens hovedinnlegg i Aftenposten signert redaktør og kunstkritiker Andrè Gali seier det mange tenker. Forfatter Olaug Nilssens innlegg tar problemstilingen på kornet.

Gali sitt innlegg.
Nilssen sitt innlegg.

Olaug Nilssen sitt lesarbrev er posta som kommentar under denne bloggposten. Kommentaren her er den lange versjonen av lesarbrevet. Det vil sei lenger enn den i avisa. God lesning