19. sep. 2009

Legg ned Venstre, erstatt Senterpartiet og få Krf til å trekke ut folk av Frp.

Eg tenke, nokre dagar på etterskot, at Siv Jensen sitt angrep på Lars Sponheim (V) fordi han liksom føkker opp for eit borgarleg fleirtal, bør han ta som eit kompliment. Det må stå som ein siste gest til galningen Sponheim, at det var godt at han ikkje ga seg, og at han sa nei til Frp fram til siste slutt. Så får han heller få dask på lanken av Siv.

bla bla bla

Spørsmålet er vel heller om ein bør samarbeide med Frp, om ein i det heile tatt treng partiet Venstre. Dette spørsmålet har eg stilt meg i ei årrekke, og spørsmålet er aktuelt igjen. Kva skal vi med partiet Venstre? Dei er jo berre ein slags funny miks av ting og påstander som ikkje treng eit eige parti, men som vert dekka inn av andre.

Krf kan eg forstå, Ap må vi sjølvsagt ha, Rødt er fint å ha i opposisjon så vi får litt bråk og leven frå utsida. Dei gjer seg betre i opposisjon enn i posisjon, all den tid dei i posisjon hadde blitt kverna inn i stortingskverna medan dei utanfrå kan stå tydelig fram. Mulig at også SV burde ut av tinget, av same årsak. No driv dei å leikar superkapitalistar på tinget, men ok. Det er fint med litt makt frå venstre på Løvebakken.

Frp ser det også ut til at vi må ha all den tid såpass mange faktisk vil ha dei, og ein skal ikkje kjimse av demokratiet. Krf er greit nok, så lenge dei klarer å halde på velgarane sine og ikkje lar dei flyte over til Frp, så Krf får stramme grepet, auke velgartala og trekke tilbake fotsoldatane dei har mista til Frp.

Senterpartiet er meg ei gåte. Ja eg er pro norsk mat og norsk matproduksjon, men eg har seriøse problemer med Sp si tilnærming til problemet. Paradoksa står så tett i kø at eg ikkje anar kvar eg skal starte. Mulig ein burde rett og slett starte eit nytt parti som kan skvise ut Sp og starte ein progressiv og kompetansebasert distriktspolitikk heller enn møl og atter møl. (ubegrunna påstand).

Høgre er fint å ha, og det er bra at vi får eit ideologisk parti på høgresida, ved sida av Frp-spetakkelet. Eg har stor sans for mange politikarar i Høgre, dei har mange av mine favorittar retorisk og i dyktighet er det liten tvil om at dei har mykje å fare med. Så ja til Høgre.

De grønne og resten av gjengen har eg ikkje problemer med at held seg utanfor regjering enn så lenge.

Og eg er særdeles nøgd med valget.