4. sep. 2009

Navarsetes personlige vendettaer mot "gretne gamle gubbar" som meiner det er for mange "bondepolitikarar på tinget".

Forskar Georg Arnestad sa nyleg til Firda at Sogn og Fjordane taper i høve til nabofylka på Vestlandet, fordi dei har for mange bondepolitikarar som er opptekne av livet på landsbygda. Akkurat dette kan han nok ha rett i, eller urett i, ein politikar på tinget er trass alt valgt inn på vegne av det fylket han representerer og i så måte er det jo litt deira jobb å vere bondepolitikarar sidan fjordfylket inneheld ein haug med bønder, men næringslivet er nok uansett det som kjem til å bere fylket i åra framover når melketankane ein etter ein synk i Sognefjorden, men det som er mest hårreisande med saka, er ikkje dei synkande bondepolitikarane, men måten Liv Signe Navarsete (Sp) svarar Arnestad på.

For kjem du frå Sogn og Fjordane må du forhalde deg til ei viss oppskrift, og du må vere pro bygda, uansett kva som foregår der. Ellers er du ein "gretten gammal gubbe", slik Liv Signe Navarsete presterer å sei til Firda og NRK. (Sjekk ut kommentarfelta under sakene, der kjem det fram mangt og mykje rart av synspunkt). Eg lurer vel litt på kven som egentlig er den gretne gubben her? Det er vel neppe Arnestad.

Navarsete har tydeligvis gått tom for krutt, eller argumenter. Eventuelt er ho forbanna: ein som er forskarar, men som tydeligvis inntar politiske standpunkt ministeren ikkje kan forhalde seg til, må nødvendigvis vere "ein gretten gammal gubbe med Ap-sympatiar" (Georg Arnestad) eller Frp-ar (Idar Mo). Det var litt av ein retorikk frå ministerhald, gitt.

Og kva oppnår ho med dette?

For nei, eg synest ikkje det er friskt. Eg synest det er ganske så ufriskt. Det stinkar av personlig vendetta.

Om Arnestad: -- Eg tykkjer han kunne stå fram som den Ap-politikaren han er, i staden for å kle seg i forskarfrakk på eit felt der han aldri har forska, seier Sp-leiaren.

Om Mo: – Han framstår meir og meir som ein FrP'ar, og han tek feil.

Dæven, seier eg.

Personlige vendettaer bør Navarsete heve seg over når ho forsøksvis skal svare på kritikk i ein valgkamp. Sakene eg her har linka til, fortel meg ikkje ein pøkk om vegar i fylket, bortsett frå ministerens sjølvsagte innlærte tape om kor masse dei rødgrøne har gjort for Sogn og Fjordane. Jada, vi lytter og venter til du har noko interessant å sei, er journalisttrikset når slike lekser kjem. Gi oss litt real shit.

Vi bryr oss ikkje om at Arnestad før har sagt ditt eller datt om ditt og datt som får ministeren til å klø på ryggen når ho høyrer namnet. At ho kjem med slike utspel, føkker opp debatten, rett og slett.

Navarsete bør heller argumentere om sak, ikkje gå på person. Ho tar mannen, ikkje ballen, og tabber seg regelrett ut. Men at Navarsete tabbar seg ut, gir eg egentlig ein god dag i. Det eg ikkje gir ein god dag i, er at ho på denne måten legitimiserer personangrep og skitne debattanklingar.

Sogn og Fjordane har ikkje så mange originale høgttenkande stemmer som går utanom den opptrakka stien som fortel oss at "Sogn og Fjordane er så fantastisk og kan ikkje kritiserast, då er du sur gamling".

I eit fylke som alt slit så hardt i motbakke, blant anna når det kjem til folketal, bør heller enn å skape eit negativt debattklima, ta i bruk konstruktive argumentasjonsrekker og gi oss litt real shit heller enn personkarakterestikkar som ærlig talt er uinteressante.

Arnestad har rett i mangt og mykje av det han seier, og slike stemmer treng ein å lytte til. Ein bør heller gi plass til slike stemmer, heller enn å karakterisere på patetisk vis. Arnestad er ei av dei få stemmene frå fjordane som faktisk blir hørt i Oslo. Medan mange nøyer seg med å nikke einige rundt sine eigne kjøkkenbort, jamre seg over makta i Oslo og rase mot folk dei er uenige med, tar Arnestad debatten om at utkantane blir oversett av sentralmakta, og så vidare og så vidare. Men dette har vel ikkje folk fått med seg, der dei sit blant tuene sine. Det er på tide å løfte blikket. Og eg forventar at ministeren heller enn å senke takhøgda, heretter bidrar til å heve den. Korleis kan ein vente seg at folk skal tenke høgt og uttale seg om det er slik retorikk ein skal bli møtt med? Og korleis skal ein då få framgang?

Det er ikkje rart vegane i fylket ikkje blir betre når våre politikarar på tinget ikkje maktar heve seg over “grette gubbe”-nivået. Dette var litt flaut. Gi oss heller litt argumenter. Denne du er dum og du er dummare- retorikken leder ingen vei.

Les Alfred Bjørlos motsvar.