5. okt. 2009

Dagens kår for samfunnsforskning i instituttsektoren sikrer ikke nok selvstendighet til at storsamfunnet kan ha full tiltro til forskningen

Da Nilf-forsker Svenn Arne Lie sendte innlegget til Klassekampens debattsider, åpnet han for debatt. Lie skrev blant annet at landbruket er utradert i store deler av landet, og at den norske venstresiden mangler innsikt og kunnskap om landbruks- og næringspolitikk. Innlegget gjorde tydeligvis ekspedisjonssjefen i Landbruks- og matdepartementet forbannet. Det hadde han all rett til. Men da burde ekspedisjonssjefen deltatt i debatten og skrevet et motinnlegg. I stedet forsøke han å kvele debatten. Les kommentaren her.