2. okt. 2009

Kjønnsforskarar - landets minst sympatiske forskarar?

At Harriet Bjerrum Nielsen er sur og antidialogisk er ingen overraskelse, det har hun vært i 40 år, skriv Iver B Neumann i dagens Morgenbladet, og det er berre å slutte seg til.

Å følge kjønnsforskere i offentlig debatt, og beklager at eg er upresis, men det er helst Bjerrum Nielsen eg siktar til, er fasinerande oppvisning i mangel på vilje til dialog, og manglande evne til formidling av eige felt.

Ho gir oss gang på gang sin versjon av sanninga, og framstår meir og meir som ein komisk karrikatur eller parodi, ikkje ein forskar. Sommarens fallitterklæring var ganske illustrerande. Min dom hard.

Det er godt Bjerrum Nielsen er på vei ut av stillinga som ledar for STK. Ho har gjort nok skade.