2. okt. 2009

Hemmelig landbrukspolitikk

Mellom 1970 og 2008 har 70 prosent av alle gardsbruk i Norge blitt nedlagt. Det betyr at mer enn 150 000 arbeidsplasser, hovedsakelig i distriktene, har blitt borte, skriv Svenn Arne Lie i Nationen. 70 000 av disse bare på Vestlandet og i Nord-Norge. Verdifullt landbruksareal har gått ut av produksjon, næringsgrunnlaget i bygdene forverret og arbeidsplasser forduftet. Norsk mat produseres rekordbillig av noen få underbetalte bønder og mange overbetalte konsulenter. Landbruket er utradert i store deler av landet, samtidig som enorme beiteressurser står ubrukte. Samtidig importerer Norge 1000 tonn korn i året for å fore opp kylling og svin til menneskeføde.


I et globalt fordelingsperspektiv er dette en tvilsom politikk, det er miljømessig en avsporing, økonomisk ineffektivt og en elendig ressursutnyttelse. Les resten her.

No ønsker departementet å kneble Lie. Treng norsk mat enda meir negativ publisitet? No også hemmelighald. Matvarekrisa er ei av dei største krisene vi står overfor. Det bør vere debatt og åpenhet rundt tema matproduksjon.

Ein forsker skal vere fri. Gleder meg til å høyre meir frå Lie.