30. nov. 2009

Pervers damehandtering på Jølster

"Miss Jølster fekk ein god dose kjønnsseparert sæd frå Geno", skriv Firda.

Eg begynner å forstå kvifor distrikta slit med å få tilflyttarar dersom det er slik dei handterar damene.