20. jan. 2010

Dagens Firda med sitater frå fjordaglimt

Eg syns uansett at ein no har kome ikkje så ille ut av denne saka, gitt første oppslaget mandagen.

Det er veldig bra at det kjem ut nokre veltalande kloke hovud i avisa idag, både i intervjuform og på lesarbrevplass. Dessutan var det interessant med den sida med sitat frå nettdebatten. Der kom mange til orde. Det er ikkje så dumt å sitere frå nettdebattar på den måten. Det er ein ganske smart måte å få stoff til avisa på, å hente dei ut frå kommentarfelt på saker på nettsida, slik Firda gjer frå fjordaglimt.no. Det blir jo veldig lesarvennlig godt stoff all den tid alle kjenner ein eller anna som har sagt noko, samt at ein får ut stemmer i avisa som ikkje vanligvis er på trykk. Dessutan kjem mange synspunkt til syne som ellers hadde forblitt online eller rundt kjøkkenbordet. Eg var før ikkje klar over at ein kunne bli sitert i avisa om ein skreiv kommentarar under nettsaker på firda.no, men det kan ein altså, og den sitatsida i avisa idag var garantert godt stoff. Likte den.

Eg skulle gjerne sagt enda meir kloke ord i denne saka, men ein blir litt matt av slik merksemd. Eg blir iallefall det. Dette er ikkje noko eg er van med. Så det er ikkje meir å sei akkurat for øyeblikket.