21. jan. 2010

Kva er Helge Johnsens agenda i Firda?

"Eg les med ei stigande kjensle av at ho meir teiknar eit bilete av eigne fordommar og angst for å lukte fjøs i byen, enn av Sogn og Fjordanes hovudproblem", skriv Helge Johnsen i ein kommentar i gårsdagens Firda. Eg skal stille nokre få spørsmål til ettertanke:

Eg er utdanna veterinær (vi luktar fjøs heile dagen gjennom heile studiet midt i Oslo sentrum), skriv nynorsk og skriv om Sogn og Fjordane. Eg hadde neppe brukt tid på noko av dette om eg var redd for å lukte fjøs i Oslo.

Eg er også klar over at Johnsen ikkje likte bunadsdebatten i 2007. Same år framstilte han Olaug Nilssen si 17.mai tale i Førde som eit oppgjer med meg og dei såkalla mindreverdighetskompleksa mine om bunader. Dette vart retta opp i på privat basis, då talaren etter saka kontakta med meg for å forklare feilframstillinga i Firda. Ho sende meg manus på mail. I manus var ikkje mitt navn nevnt. Likevel handla saka i Firda meg. Kvifor?

Det var også Johnsen som hadde intervjua Liv-Signe Navarsete i tirsdagens avis og fått sitater, atter ein gong, om at eg hadde dårlig sjølvtillit på grunn av bygda og nynorsk. Eg har før sagt at eg brukar bygd og nynorsk som deler av mi merkevare. Eg er stolt av det. Kor mange gonger må eg forklare meg?


Johnsen har ein agenda. Eg foreslår derimot at han prioriterer redelighet i arbeidet med dekningen av denne debatten framover.


Jenny Følling påstår ho må vite om den manglande internettilgangen for å gjere noko med det. Kjære Følling. Du veit eg har klaga på nettilgangen i to år, du visste om dette problemet. Ikkje lat som noko anna. Og dette er ordførar i min skattekommune. Gi meg penga tilbake.