12. feb. 2010

Langstrakt land - ulik livskvalitet

Er alder, helse og grad av familiekontakt avhengig av kvar i landet du bur? Sjekk ut Samfunnsspeilet.