12. feb. 2010

Truslar/ sjikane frå folkevalgt i Arbeiderpartiet

Eg les på journalisten.no om ein journalist som har motteke truslar frå ein eller anonym person. Så går redaktøren til politiet med saka. Det er bra. Trusler kan vi ikkje ha.

Eg har sjølv mottatt ei rekke sjikanøse epostar av truande karakter frå ein person som i alle epostar oppgir fullt navn, adresse og telefonnummer. Han har også sendt sms. Til og med kona hans har drive og kontakta meg.

Mannen sit i tillegg som folkevalgt for Arbeiderpartiet. Til slutt måtte eg gå til politiet med saka. Arbeiderpartiets stortingsrepresentantar er klar over saka, dei er informert frå bånn til topp, men dei gjer tilsynelatande ikkje noko med det. No går mannen laus i fleire nettfora og sit fortsatt som folkevalgt.

Spørsmål: Kan vi ha slike folkevalgte? Kan vi ha folkevalgte som truar oss som dei er valgt til å styre for? Eg berre spør.

Nettsamfunnet Origo er også klar over saka og har motteke informasjon og dokumentasjon på kva mannen skriv og bedriv. Dei er også klar over at eg måtte gå til politiet med saka etter at mannen trua med å ta livet av seg sjølv. Likvel lar Origo mannen sleppe til i forumet.

Kva er dette slags praksis?

Eg kjem antageligvis til å bli kontakta av folk i Ap eller denne mannen sjølv pga denne bloggposten. Dei vil nemlig helst ikkje at nokon skal vite om dette. Ap kan ikkje ha noko slikt på seg, og dei er skitredde for at saka skal nå pressa.

Ja, kanskje bør den nå pressa? Når Ap lar folkevalgte true og sjikanere folket utan at dei maktar handtere saka.

Her er bevis for at det er sant. Eg har ellers ei rekke mails og div som ligg på min epost.


.