2. mar. 2010

Har Lorentzen forskningsdata som beviser at Eia er i førtiårskrisa? I såfall, biologiske eller kulturbetinga?

Lorentzen, eg må dessverre legge an ein litt nedlatande tone all den tid det er denne tonen du sjølv opptrer i... Vi veit at du er ein tullete kjønnsforsker, men seriøst. Ikkje gidd å angripe Harald Eia for å vere i førtiårskrisa. Var det ikkje du som fornekta biologien? Da veit du jo at førtiårskrise ikkje finst i ditt univers. Alder er nemlig biologisk. Vi blir eldre, biologien forandrar seg, vi kjem i ehh... krise?? Eller meiner du alder er kulturelt betinga? I nokre samfunn blir vi gamle, i andre ikkje? Og her til lands kjem vi i kriser frå tid til anna, eller har du data på at dette skjer over alt?

Så kjære Lorentzen, kan du forklare Harald Eias førtiårskrise som biologi eller som kultur?

Og meiner du, Lorentzen, at du har faglig belegg for å trekke fram Eias skillsmisse i ein debatt på TV? Og er grunnlaget ditt i såfall kultur eller biologi eller statestikk, eller er du rett og slett berre like usaklig og uinteressant og aggressiv og uinteressert i debatt som det du alltid framstår som? Du Lorentzen, framstår i debatt etter debatt som usympatisk debattfeiging, uinformer, intolerant og drepande uinteressert i alt anna enn det du sjølv har kome fram til, saman med dine romkamerater oppe på "Senter for tverrfaglige kjønnsføkka studier".

Skjerp deg.

Eg foreslår at kjønnsforskere heretter holdes utanfor programmet all den tid dei seriøst ikkje har noko anna å tilføre enn avsløring av eigen pinlige faglige intoleranse og arroganse.


Nei, no er det på tide å gå måneskinstur så hjernen får litt kosmisk kontakt #hjernesnøvask

Følg debatten på twitter: #hjernevask
.