19. apr. 2010

Forskningspublikasjonar frå Bygdeforsk om turisme i distrikts-Norge

Klikk her og les blant anna desse rapportane:

Bygdeturisme og gårdsmat i Norge. En nasjonal kartlegging.

Innovasjon i bygdeturisme

Boplikt i landbruket - bolyst eller botvang?


Publikasjon frå Norsk institutt for by- og regionsforskning: FLORØ I FOKUS.

Analysen skal inngå som kunnskapsgrunnlag for byutvikling og sentrumsplan i Florø, samt arbeide med omdømmebygging og profilering. Rapporten baseres på analyse av hvordan byen brukes og fungerer, hva slags oppfatninger som eksisterer lokalt om kvaliteter og negative forhold, samt forestillinger om hva som bør gjøres og konstruktive grep for framtidig utvikling. Barrierer og forutsetninger for å lykkes er sentralt. Anbefalingene er knyttet til produkt, prosess og profilering.
.